Trénink mládeže

Dne 11.5.2020 (pondělí) obnovujeme trénink s hasičskou mládeží. Vzhledem k současné situaci jsme ale museli přijmout nějaká opatření.

Kategorie mladší:
Tréninky každé pondělí od 16:00 do 17:00 (děti do 8 let)
od 17:00 do 18:00 (děti od 8 let)
Kategorie starší:
Tréninky každý pátek od 16:00 do 18:00

(V případě infekčního onemocnění tak nebudou v potencionálním riziku všechny děti.)

Místo:
Školní hřiště (za špatného počasí se trénink ruší)

Tréninky budou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k porušení žádného nařízení
vlády ČR. S dětmi se zaměříme na znalostní a fyzickou přípravu. Do toho spadá také příprava a údržba sportovního vybavení.

Prosím aby všechny děti měli s sebou vždy roušku. Na každém tréninku bude připravená dezinfekce. Dále také prosím o vyplnění prohlášení vztahující se k možnému infekčnímu onemocnění a souhlasu s účastí dětí na tréninku.
http://sdhvelkyujezd.cz/wp-content/uploads/2020/05/Prohlášení_rodičů_-_bezinfekčnost_SDH_VU2.pdf

Žádám Vás, aby jste mě v případě jakéhokoli podezření na infekční onemocnění informovali! V tom to případě by došlo opět ke zrušení tréninku na dobu nezbytně nutnou.