PF 2021

SDH Velký Újezd přeje Vám i Vašem blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.