Historie sboru

Když večer 27. května roku 1880 vyhořelo do základů devatenáct domků v Zákostelí a Na kopanině, vyvstala v obci myšlenka založit organizaci, která by tomuto zhoubnému živlu pomáhala čelit.

Příštího roku byl založen Sbor dobrovolných hasičů jako první český venkovský sbor tehdejšího okresu lipenského. Bylo to v úterý 10. května 1881, když se z iniciativy tehdejšího starosty obce Hynka Bednaříka konala volba prozatímního výboru pro zřízení spolku hasičského ve Velkém Újezdě. Stanovy spolku byly schváleny obecním zastupitelstvem již 1. května 1881. Dne 19. června se konala na ustavujícím shromáždění hasičského sboru volba starosty, náčelníka, tří členů výboru, dvou důstojníků a dvou četařů.

Požárů postupně díky včasnému a účinnému zásahu hasičů ubývalo. Zajížděli k požárům i do sousedních obcí, nejčastěji do Výklek. Činných členů bylo kolem třiceti, kázeň ve sboru vojenská. Kdo se třikrát nezúčastnil cvičení, byl ze sboru vyloučen a stav doplněn novým členem. V době svého založení měl sbor jednu starou ruční stříkačku uschovanou v dřevěné boudě za palírnou.

V roce 1900 pomáhali velkoújezdští hasiči zakládat hasičský sbor v obci Daskabát. Roku 1904 byla zakoupena nová stříkačka, na její zaplacení byla část peněz získána sbírkou a větší část půjčkou. Byla opravena i stará stříkačka, takže sbor užíval dvě.

V roce 1929 byla postavena nová hasičská zbrojnice, která slouží dodnes. V roce 1931 sbor zasahoval při 82 požárech s přibývající technikou byla roku 2017 zrekonstuována horní garáž zbrojnice.

20160822_182314

Zbrojnice

 

Horní garáž

Horní garáž

V současné době má sbor kolem 89 členů včetně dětí a dorostu.

favico